wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi  ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română  Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan


INŻYNIERIA A TECHNIKA

INŻYNIERIA JEST NADRZĘDNA W STOSUNKU DO TECHNIKI

Technika jest to całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi.

Inżynieria natomiast według słownikowych definicji jest to działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Wynika stąd że choć określenie technika jest pojęciem bardziej powszechnym to  inżynieria jest pojęciem głębszym od pojęć technika i technologia. W związku z tym inżynieria jest nadrzędna w stosunku do techniki.

W ściślejszym (systemowym) sensie, inżynieria to używanie właściwości materii, energii, informacji oraz obiektów abstrakcyjnych dla tworzenia konstrukcji, maszyn i produktów, przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego problemu.

FORUM INŻYNIERÓW POLSKICH uznało, że tego rodzaju definicje są jednak niepełne i niewystarczające i opracowało własną ściślejszą definicję inżynierii:

Inżynierie są to hierarchicznie zróżniczkowane systemy przerobu i przepływu materii, energii oraz informacji.

Wszystkie inżynierie składają się z jakiś technik i technologii natomiast tylko niektóre zbiory technik i technologii są inżynieriami.

W szczególności w Polsce do niedawna środowiska inżynierskie nie posiadały właściwie żadnej swojej reprezentacji dbającej o ich interesy, stąd pojawił się katastrofalny rozdźwięk pomiędzy rodzimą inżynierią a biznesem w Polsce. Środowiska i Stowarzyszenia reprezentujące techników i rzemieślników, rzecz jasna, nie są w stanie spełniać tej roli w szczególności w XXI w. kiedy inżynierie w zasadzie wkroczyły w nowe wymiary technologiczne i naukowe (skala nano).

Forum Inżynierów Polskich jest pierwszą próbą aby radykalnie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić właściwy status inżyniera w społeczeństwie. Dodatkowo przemiany  ustrojowe ostatnich 20 lat nie sprzyjały rozwojowi polskiej myśli technicznej. Czas aby Polska - kraj z 40 milionowym potencjałem - przestała być technologicznym marginesem świata i Europy.

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: fip@forinpol.pl
 
                Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl                                                                                                    Copyright © by INFODYNAMIKA 2010