wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan
 


 PROGRAM
 1. Następuje dyskryminacja polskiego przemysłu przez zagraniczne banki. Postulujemy odbudowę polskiego systemu bankowego.

 2. Istniejący system przetargów w Polsce nie zapewnia obiektywnego wyboru i jest korupcjogenny. Postulujemy wprowadzenie zasady pomocniczości która uwzględni ekonomiczność dla gospodarki rynkowej

 3. Budowa silnych koncernów narodowych w Polsce. Sugerujemy utworzenie pierwszego w oparciu o przemysł zbrojeniowy i stoczniowy.

 4. Egzekwowanie umów prywatyzacyjnych.

 5. Zapewnienie krajowemu przemysłowi ochrony państwa na poziomie stosowanym w innych krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to zapobiegania nieuczciwej konkurencji, ochrony ze strony służ państwowych, w tym również służb specjalnych przed nieuczciwymi praktykami koncernów i instytucji finansowych.

 6. Dostosowanie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb krajowego przemysłu. Należy zwiększyć znaczenie w karierze naukowej prac związanych z opracowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i technologii. Środki wydatkowane z budżetu na naukę oraz pozyskiwanie funduszy strukturalnych powinny być nakierowane na podniesienie poziomu technologicznego przemysłu a nie na szkolenia i papierowe analizy.

 7. Ukrócenie samowoli urzędniczej wobec przedsiębiorstw

 8. Wzmożenie integracji gospodarczo-technicznej i intensyfikacja współpracy Państw: Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Gruzji, Izraela, Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Watykanu i Nigerii. Ponadto utrzymywanie dobrych relacji handlowych z Arabią Saudyjską, Irakiem, Indiami, Katarem, Kuwejtem, Tajlandią, Turkmenistanem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
   

 1. BUDOWNICTWO
  1. Drogi są budowane w sposób wadliwy także zaraz po wybudowaniu lub naprawie nadają się do generalnego remontu (np. w Warszawie gdzie podłożem są piaski) pełno jest dróg niedawno remontowanych z koleinami i wybojami.

  2. Często kostka brukowa w chodnikach jest zbyt niskiej jakości skutkiem czego po mrozie pęka i chodniki nie nadają się do użytkowania

  3. Graffiti – na świecie istnieją rozwiązania pokrywania elewacji budynków specjalnymi emulsjami antygraffitowymi lub panelami o podobnych właściwościach. Z takich powierzchni graffiti jest łatwo usuwalne. Nie należy marnować pieniędzy podatników na odnowę elewacji jeśli się jej odpowiednio nie zabezpieczy przed ponownym zniszczeniem.

   TA SPRAWA NARESZCIE ZACZNIE BYĆ ROZWIĄZYWANA - PRZYNAJMNIEJ NA ULICY CHMIELNEJ W WARSZAWIE - PRZECZYTAJ ARTYKUŁ: 
   ULICA BĘDZIE PIĘKNA

  4. Szalety miejskie są zjawiskiem dość rzadkim, ale za to są bardzo drogie, dla mieszkańców płacących i tak podatki.

  5. Budownictwo mieszkalne – budowane obiekty kończy się często z pieniędzy które wpłacili lokatorzy na mieszkania w kolejnym jeszcze nie istniejącym budynku. System bankowy w Polsce nie odpowiada na problemy polskich przedsiębiorstw

  6. Nie doczekamy się już chyba odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie oraz przeniesienia pomnika Józefa Poniatowskiego. Tak samo rewitalizacji lewego brzegu Wisły w Warszawie czy nowych fontann na miejsce tych przestarzałych.


  7. Dotyczy to również budowy mostów w Warszawie (np. most z Józefowa w kierunku Pętli Wilanowska)

  8. Pola Elekcyjne w Warszawie. Za czasów PRL teren Pól Elekcyjnych na warszawskiej Woli został zamieniony w obrzydliwy, socrealistyczny, betonowy parczek (przy skrzyżowaniu ulic Elekcyjnej i Wolskiej w Warszawie vis a vis Parku Sowińskiego). Mamy propozycję rewitalizacji tego terenu. Chodzi o przywrócenie mu historycznego wyglądu - stworzenie kompleksu rozrywkowego w stylu sarmackim przypominającego najlepsze czasy polskiego szlachectwa. Kompleks o nazwie "SARMATIA". Oprócz roli ciekawego miejsca do familijnego odpoczynku, mógłby być oryginalną wizytówką Warszawy i informacją dla każdego zagranicznego gościa o korzeniach polskiej demokracji - że na długo przed zatwierdzeniem polskiej Konstytucji (1 w Europie i 2 na świecie), królowie w Polsce byli elekcyjni. Na pewno przy odpowiedniej promocji projekt taki bardzo dobrze zwróciłby się pod względem komercyjnym.

           

 2. TRANSPORT
  1. Tramwaje i Autobusy – fikcyjna klimatyzacja i brak odblaskowych szyb. Na dodatek często uniemożliwia się otwieranie okien. Moc klimatyzatorów jest zbyt mała w stosunku do klimatyzowanej kubatury.

  2. Nadmierny hałas – nie można rozmawiać gdy nadjeżdża metro. Konieczny odpowiedni tunning.

  3. Schody w metrze jeżdżą tak wolno że jadąc z góry na dół można by przeczytać Trylogię (szczególnie jest to widoczne na stacji Warszawa Centrum)

  4. Bramki w metrze są za niskie i umożliwiają przeskakiwanie. To są bramki do biurowców nie do metra.

  5. Komputerowy system o powiadamiania o przyjeździe tramwajów w Warszawie – w zasadzie zmarnowane fundusze podatników - kto korzystał ten wie..

  6. Nowe przystanki autobusowe – całe przeszklone nie chronią przed słońcem ani wysoką temperaturą. Na dodatek wypukły dach skupia promienie słoneczne dokładnie tam gdzie znajduje się ławka. Ponadto są zbyt wąskie i nie chronią dostatecznie przed deszczem.

  7. Brak dostatecznej ilości podziemnych parkingów w Warszawie, natomiast
   istniejące parkingi naziemne zabierają miejsce pod inwestycje budowlane.

  8. Międzynarodowy transport kołowy (TIRy) niszczą nawierzchnie naszych dróg nieprzystosowanych do ruchu o takim natężeniu

   POLSKIE DROGI GROŹNIEJSZE NIŻ W BANGLADESZU

   ZIELONE MAZOWSZE - KAMPANIA - TIRY NA TORY

 1. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

            1.   Nieefektywnie działający system monitoringu w stolicy - operatorzy często
                  nie wiedzą na którym serwerze zapisywany jest obraz z konkretnej kamery
                   
            2.   Transakcje sprzedaży z użyciem elektronicznej karty płatniczej
                  w wielu sklepach odbywają się w warunkach elementarnego braku
                  bezpieczeństwa - jednym słowem "pół kolejki" widzi wpisywany
                  PIN osoby kupującej. Te urządzenia powinny mieć zupełnie inną konstrukcję
                  - taką żeby ręka wpisującego kod znajdowała się w tym czasie
                  pod specjalnym szklanym filtrem a cyfry na klawiszach widziane były tylko
                  dla osoby patrzącej prostopadle na klawiaturę - pod kątem nie widoczne   
                   
                  Inną sprawą jest bezpieczeństwo transakcji w bankomatach
                  Przeczytaj artykuł dr inż. Andrzeja Tadeusiaka na ten temat:
                  SPRZĘT KLASY TEMPEST        
   

 2. ENERGETYKA
   
  1. Nie wykorzystuje się w należytym stopniu biopaliw, geotermii i energii odnawialnych w Polsce
    

 3. GAZOWNICTWO
   
  1. Gaz – LNG (liquid natural gas) - gaz ciekły, gazyfikacja węgla, cały czas za niski jest poziom gazyfikacji kraju. Brak jest w tych sprawach rzetelnych, bieżących informacji rządowych.


   CZASOPISMO RUROCIĄGI

   POLECAMY ARTYKUŁ BIG GAME CZY SYNERGIA ENERGETYCZNA
   mgr inż.  Witolda Szirin Michałowskiego
   Redaktora Naczelnego Czasopisma RUROCIĄGI


    

 4. TECHNOLOGIE WOJSKOWE I RAKIETOWE
   
  1. Brak działań w kierunku stworzenia koncernu narodowego na bazie przemysłu stoczniowego i obronnego (Stocznie, Bumar)
    

 5. TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA  
 1. Brak bezpiecznych metod przesyłania informacji poufnych w sieciach telekomunikacyjnych. Rozwiązaniem mogłaby być kryptografia kwantowa QKD (quantum key distribution)


   8. POZOSTAŁE SPRAWY 

  1. W zasadzie nie istnieje żaden efektywny system zabezpieczeń w bankomatach przed kradzieżą danych kart (zlikwidowanie ulotu elektromagnetycznego)

  2. Powszechne przekonanie wśród sprzedawców, że brak reszty jest problemem kupującego a nie sprzedającego

  3. Więcej ułatwień i ulg przy zakładaniu własnej firmy - do tej pory nie działa system tzw. "jednego okienka"

  4. Skończenie z nierównoprawnym traktowaniem członków UE (np. Niemcy – Kanclerz Angela Merkel dotuje stocznię w Rostoku kwotą 20 mld EURO,
   a Polska nie może restrukturyzować swoich stoczni.

  5. Problemem jest wmontowanie Polski w odgórnie narzucone uwarunkowania dotyczące “walko z tzw. Globalnym ociepleniem”. Dwaj najpotężniejsi światowi gracze USA i Chiny ignorują taka konieczność rozwijając swój przemysł, natomiast sygnatariusze protokołu z Kioto będą zmuszeni do stosowania drogich technologii ekologicznych którymi dysponują np. firmy francuskie, ponosząc koszty i obniżając konkurencyjność swojego przemysłu

  6. Potrzebni są specjaliści prawnicy rozumiejący zagadnienia techniczne i
   technologiczne do weryfikacji ekonomiczności zawieranych umów handlowych. Na przykład korzystne rozwiązania offsetowe i napraw pogwarancyjnych.

  7. Integracja Europejska. Bez opracowanie wspólnego, europejskiego podręcznika do historii integracja będzie wyłącznie w sferze ekonomicznej nie zaś mentalnościowej.

          ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIANIA NASZEJ LISTY!


   

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: sip@forinpol.pl
 
              Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl          http://agdserwisowanie.pl/                                                          Copyright © by INFODYNAMIKA 2010